دوستم میگه سعی کن به جای اینکه از کسی بدت بیاد از رفتارای بدش متنفر باشی!!مگه میشه تفکیک کرد؟!!من که نمیتونم یا حداقل اینکه تا حالا نتونستم:(