دیروز هوس کیک کردم .. میخواستم درست کنم منتها شکر و بکینگ پودر نداشتیم ..رفتم سوپری محله  پرسیدم  گفت که شکر نداره و سرش شلوغ بوده این چند روزه و نتونسته بیاره به خاطر وضعیت خانومش .. یکی  از خانومای مسن همسایه که اونجا بود پرسید چرا و چی شده گفت همسرش پسرشون رو برده بوده پیش دکتر وقتی از بیمارستان میاد بیرون میبینه به خاطر 10 تومنی که جلوی ماشین گذاشته بوده شیشه ماشین رو شکستن .. گوشیش خاموش بوده و میاد بره اون طرف خیابون ک از یکی گوشی بگیره و با همسرش تماس بگیره که تو باغچه وسط خیابون پاش پیچ میخوره و ربات پاش پاره میشه :| بنده خدا ..

به خاطر یه ده تومنی چ بلاهایی سرشون اومده بیچاره ها خانومه یه هفته س خونه نشین شده :(
خانوم مسن میگفت اوضاع خیلی بد شده و به خاطر اوضاع اقتصادی فعلی هنوز بدترم میشه ..

چی بگم والا واقعا ناراحت شدم برای خانومه ..