تو نیامده‌ای بر جهان اثر بگذاری ،
آمده‌ای زندگی کنی تا شاد باشی ...

ریچارد باخ