اصلا مهم نیستن اون چیزایی که خواب شبو ازم میگیرن..یا چند روز فکرمو به خودشون مشغول می کنن..

اصلااا مهم نیستن!!

میدونم..

کی میخوام بفهمم؟؟