تنها چیزی رو ک هیچوقت هیچ کجا نتونستم تحمل کنم اینه که حس کنم اینجا دیگه جای من نیست یا بدتر از اون کسی به خاطر من نتونه راحت باشه و خودش باشه..

همیشه هم بهتربن کارو کردم و رفتم..