میگم بریم فلان نمایشگاه میگه الان نه

میگم شبه هوا خوبه بریم فلان جا میگه الان که وقتش نیست

بریم کوه : نه

بریم سر به بیابون بزاریم : نه !

بعد میگه من عاشقتم .. خیلی دوست دارم: اصلا نمیفهمم چی میگه..