اینقدر تعریف "مردی به نام اوه" رو شنیدم که چند وقت پیش کتابشو خوندم ..

فیلمشم نصفه دیده بودم دیروز کامل دیدم ..

اوه رو دوست دارم شبیه بابابزرگه همه کاراش رو خودش انجام میده ..عشقش واقعیه .. قلبا مهربونه و اطرافیانش براش بی اهمیت نیستن ..

از اون جاده ای هم که سونیا توش تصادف کرد همیشه میترسم ولی قشنگه..

پروانه رو هم فک کنم بیشتر به خاطر اینکه ایرانی بود دوسش داشتم :)