امروز ساعت کارم عصر بود..صبح رفتم فروشگاه داشتم آروم آروم نگاه میکردم و رد میشدم که رسیدم به قسمت یخچال ها چشمم خورد به یه نوشته " لطفا حجاب اسلامی را رعایت فرمائید" ناخوداگاه خنده م گرفت ..خدا روشکر کسی حواسش به من نبود که بگه این یهویی چش شد :))

آخه تو فروشگاه؟

رو در در یخچال؟؟

حجاب؟

تنها چیزی که میشد به مسئولین این فروشگاه گفت این بود که احسنت به این سلیقه :)