از اول محرم دیشب اولین شبی بود که رفتم روضه..

وای که چقدر شلوغ میشه ..

وقتی وارد حسینیه شدیم حتی جای سوزن انداختن هم نبود ..حسینیه اطراف شهر بود و کنارش یه قلعه بزرگ بود و چند تا درخت بزرگ که خیلی قشنگ بود .. بعد از یه مدت که خیلی خسته شدم رفتم بیرون اطراف قلعه رو یکم قدم زدم..خیلی عالی بود ..هوای شب هم ملایم و خوب بود ..جاتون خالی قیمه هم نوش جان کردم :)