تو مسیر روستا یه فرعی هست که تابلو زده " پیر نارکی ". پیر نارکی عبادتگاه زتشتیان هست. من یکبار همراه خانواده رفتم اونجا ولی اون موقع عبادتگاه بسته بود ..اطراف اونجا سنگ نوشته های زیادی بود و چند تا ساختمون قدیمی..

چند روز پیش متوجه شدم عبادتگاه بزرگ زرتشتیان هست و زرتشتیان تمام کشورها برای عبادت میان اونجا ..چقدر برام جالب بود :) تقریبا مکه ی اوناست..