از پریروز که بهم گفتن دوباره صف کاریم تغییر می کنه دوباره استرس گرفتم..دقیقا هر سال تابستون که من میخوام برم مسافرت یه تغییری ایجاد می کنن که من مجبور میشم برا آموزش و اینکه خودم تو کارم راحت تر بشم از سفر صرفنظر کنم :( حالا صرفنظر که نه باید یه مدت صبر کنم تا کامل با همه چیز آشنا بشم بعد ..

داشتم به این فکر می کردم که کارایی که واقعا دوست دارم انجام بدم چیا هستن ..اینا تو اولویت بودن :)

اول از همه دوست داشتم گلخونه داشته باشم :)))

فرش ببافم:))

عطاری هم دوست دارم:)