کاش همیشه همه ی آدما تو ذهن ما خوب بمونن..نه تنها تو ذهن ما بلکه واقعا..

امروز تو یه جمع صمیمی بودم که یکی از دوستان گفت اون روز که فلانی ( یکی از آشنایان که خیلی برای من عزیز بودن و البته خانوم )اینو درباره ی تو گفت منم گفتم درسته و ..

تقریبا بقیه ی حرفشو نشنیدم ..اون درباره ی من اینطوری گفته بود ؟! اونی که من اینقدر دوسش دارم و هر وقت و تو هر شرایطی میبینمش فقط بهم لبخند میزنه و امیدوارم می کنه ؟!!

اصلا باورم نمیشد !! راست می گفت ؟!!!

شاید خیلی باور نکرده باشم این حرفا رو  ولی بی تاثیر هم نبوده و نمیتونه باشه ..

ازش بپرسم اون این حرفا رو گفته یا نه ؟!! شاید دوست داشته بگه و نظرش درباره ی من این بوده ! این اولین باری نیست که کسی رو واقعا دوست دارم و براش ارزش قائلم که اون دقیقا عکس منه :(

احساس پوچی و خالی بودن و بی حالی دارم ..

ولی مهم نیست این نیز بگذرد..