من  دو گروه دوست دارم ..یه گروه معمولین ( گروه اول) و یه گروه هم (گروه دوم) به شدت طرفدار رهبر و خیلی سرسخت تو همه چیز مثلا یکی از دوستام عکس بزرگ رهبر رو تو خونشون داره ..به شدت محجبه س و نمیشه جلوش به رهبر تو گفت و تمام شبکه های اجتماعی داخلی رو داره و حسابی تعریف و تمجید میکنه و میگه تو هم بیا..گروه اولی هم که به شدت اونورین و به رهبر لطف دارن |: تو جمع دوستان اولی داشتم می گفتم تلگرام ندارم و نمیتونم فیلتر شکن نصب کنم گفتن خوب چیکار کنیم منم گفتم شما سروش نصب کنید گفتن از  فحش هم بدتر بود حرفت |: من خودم سروش رو به خاطر دوستان نصب کردم ولی خداییش به درد نمیخوره..

حالا من موندم مشکل من چیه که با همه هستم و با هیچ کی نیستم ..با هیچ کدوم هم مشکلی ندارم ولی هر دو طرف رو داشتن هم خیلی سخته.. تو جمع دومی باید حواست باشه یه چیزی نگی بهشون بر بخوره تو جمع اولی هم اگه یه چیزی بگی فکر می کنن از عمد میخوای اذیتشون کنی ولی با اون گروه اولیه خیلی راحتم همیشه..

باید ریشه یابی اساسی بکنم  این رفتارمو :)