برای فتح دنیا

نه لشکری می‌خواهم

و نه سلاحی ..!

اردیبهشت باشد و دستانت،

همین برایم کافی‌ست 


آرش شریعتی